Българите в Украйна                                 
                                        УКРАЙНА

Столица - Киев  2 611 300.
Население: 48 240 900.
                                    
Етнически състав:Преброяване-2001 г. украинци - 37 541 000, руснаци - 8 334 000, белоруси -
275 000, румънци - 409 000, кримски татари - 248 000, българи -
204 600 (0.4%), унгарци - 156 000, поляци - 144 000, евреи - 103 000, арменци -100 000, гърци - 91 000, "татари" (волжки българи мохамедани) - 73 300, гагаузи - 31 900, чуваши - 10 600

                                                                Приазовие

                              Запорожка област - 1 929 200

Етнически състав: украинци - 1 364 100(70.8%), руснаци - 476 700(24.74), българи -
27 800(1.44%), белоруси-12 655,арменци-6411,татари - 5200,евреи,грузинци,гърци.

гр.Запорожие -796 687 жители  украинци, руснаци, евреи,гърци,арменци, българи - 5000.
гр. Мелитопол - 158 700 жители   украинци, руснаци, българи -4000.

Бердянски район-26 000-31 700
гр.Бердянск - 116 600 жители - украинци,руснаци,евреи,българи-10 000,
поляци,белоруси. Българите живеят най-вече в квартала до аеропланната фабрика.По-голямата част от тях са потомци на българи от Ямболско.
с.Луначарське-(Луначарское,Куца Бердянка, Ивановка, Второ-Николаевка)-2473 жители.Селото се намира на 7 км. от Бердянск на брега на Азовско море.В него живеят българи и българизирани молдовци.Основано е през 1861 г. от български колонисти с корени от село Медвен, Сливенски окръг и село Бабух, Селистренски окръг.Приселници са от бесарабските селища Ердек-Бурну, Бабели и Болград.
с. Андровка (Андрово)-1426 жители основно българи.
Основано е през 1862 г. от български колонисти,чиито корени са от село Карасарлии (дн. село Селеминово, Сливенски окръг).Българите са приселници от бесарабските села Старотрояны и Бабели (Озерное)., Селото е административен център.
с. Полоузивка(Полаузовка,Палаузово)-316 жители основно българи.
Основано е през 1862г. от български колонисти с корени от село Златар, Шуменски окръг.Те се заселват в селото от бесарабските села Фантына Дзинилор(Кирнички) и Бабели(Озерное).През 1865 г. е построена българската църква Св.св.Кирил и Методий.
с. Трояни (Троян,Траяни)-1364 жители основно българи.
Основано е от български колонисти през 1862г.с корени от село Каваклии (дн. село Тополчане, Сливенски окръг).Те се заселват в селото от бесарабските села  Старотрояны и Бабели (Озерное).                                                                                                                                                     с. Софиивка(Софиевка ,Софиево)-538 жители основно българи.
Основано от български колонисти през 1862г.                                           
с.Дмитривка(Димитровка,Дмитровка,Покровка) -2396 жители .Основано е през 1861 г. от колонисти тюркоезични българи от бесарабските села Покровка и Новопокровка                           
Приморски район-30 700
-според езика 55,2% говорят на руски,32,5% на украински,12% на български.
гр. Приморск -12 183 жители  руснаци,укранци, българи.
-според езика 73,4% говорят на руски,25% на украински,1,4% на български.
с. Банивка(Бановка ,Баново)- 1144 жители българи,руснаци,украинци,молдовци.Според езика български говорят 43,8%,руски-42,3%,украински-13,6%.Селото се намира на р.Обитошна.
То е основано през 1862г.от български колонисти с корени от  село Аджемлер (дн. село Аксаково, Варненски окръг).Приселници са от бесарабското село Бановка.
с. Преслав -В селото живеят 2109 жители основно българи и малък брой руснаци,немци и гърци.Според други данни народностното съотношение в селото е 70% българи и 30 % украинци.
    Според езика на руски говорят 64,6%,на български-25,5%,на украински-9,6%.Преслав е културната столица на таврийските българи и се
намира на брега на Азовско море.През 1861 г. в селото се заселват 403 македонски българи от бесарабското село Ташбунар( Каменка).През 1875 г. в селото е създадено българско училище.
с. Инзивка(Инзовка,Инзово,Орманджи)-1339 жители основно българи.Най-богатото българско село в Приазовието.Според езика 71,8% говорят на руски,
16,9% на български,11,1% на украински.
   Селото е основано от български колонисти през 1862г.с корени от село Акбунар (дн. село генерал Инзов, Ямболски окръг).Приселници са от бесарабското село Таш Бунар (дн. село Каменка).
с. Коларивка(Коларовка,Коларово,Романовка) -1128 жители  украинци и българи.Според езика 60% говорят на руски,27% на български,14,1% на украински.Селото е създадено през 1862 г. от български колонисти от бесарабското село Еникьой(дн. Новосельское),чиито корени са от Котел.
с.Вячеславка(Еникьой)-914 жители.Според езика 75,6% говорят на руски,19,6%
на български,4,9% на украински.
    Селото е основано през1862г. от български колонисти с корени от село Еникьой-Сливенско и село Райдар- Хърсовско, Северна Добруджа.Те са приселници от бесарабското село Еникьой(дн. Новосельское).
с. Маринивка(Мариновка ,Мариино)-725 жители.Според езика 36,7% говорят на руски,34,1% на български,12,85 на украински.
Селото е основано през 1861г. от български колонисти с корени от село Караджа (дн. село Стефан Каралжа, Варнениски окръг).Те са приселници от бесарабското село Бановка.
с. Зеленивка(Зеленовка,Зеленово)- 1014 жители основно българи.Според езика
на руски говорят 68,1%,на български-20,7%,на украински-11%.  
  Селото е основано през 1862г. от български приселници с корени от село Енина- Старозагорски окръг.Приселници са от бесарабското село с.Импуцита (Владычень).
с. Мануйливка(Манойловка, Манойлово)-596 жители основно българи.
Според езика на руски говорят 43,5%,на български-42%,на украински-14,4%. Селото е основано през 1862г.от български колонисти с корени от село Караорман( дн. село Черна гора, Старозагорски окръг).Те се приселват от бесарабското село Импуцита (Владычень).               
с. Райнивка(Райновка,Долни Вайсал)-647 жители основно българи.Според езика на руски говорят 51,2%,на български-38,8%,на украински-9,3%.Селото е основано през 1861 г. от български колонисти потомци на българи от Търновско и село Мураданлии (дн. село Мамарчево, Ямболски окръг ).Приселници са от бесарабските села Вайсал (дн.Васльевка), Кубей и Ташбунар.
с. Петривка(Петровка ,Горни Караагач)-799 жители основно българи.Според езика на български говорят 60,5%,на руски-28,8%,на руски 10,4%.Селото е основано през 1862 г. от потомци на българи от с.Караагач в Тракия и Кутлубей (дн. Неофит Рилски, Варненски окръг),.Първо българите основават с.Караагач в Бесарабия,а после се приселват в Запорожието.
с. Лозуватка(Лозаватка,Дяковка,Диаково,Горни Вайсал) -695 жители основно българи.Според езика 47,1% говорят на руски,44,2% на български,6,8% на украински.Селото е основано през 1862 г. от български колонисти с корени от село Голям Дербент (дн. село Голям Дервент- Ямболски окръг) и Търновско.Приселници са от бесарабските села Вайсал (дн.Васльевка), Кубей и Ташбунар.Селото има 150 къщи.
с. Гюнивка(Гюневка,Гюнево)- 601 жители основно българи.Според езика 52,8%
говорят на руски,34,1% на български,13,1% на украински.
Селото е основано през 1862г. от български колонисти с корени от Стара Загора и село Кайнарджа (дн. село Извор, Бургаски окръг).Приселници са от Кайраклия (Молдова), Кайраклия(дн. Лощиновка, Измаилски район, Одеска област Украйна).
с.Радоливка (Радоловка,Радолово)- 407 жители основно българи.Според езика на руски говорят 55%,на български-31,2%,на украински-13,3%.
    Селото е основано през 1862г.от български колонисти от село Хаинито (дн.Гурково).Те
са приселници от Караклия (Молдова), Кайраклия (дн. Лощиновка, Измаилски район, Одеска област Украйна)
с.Небережне-115 жители руснаци,украинци,българи.Български говорят 7% от населението.
с.Нельгивка(Нельговка,Нелчовка)-179 жители украинци,руснаци,българи.На български език говорят 7,3%.Селото е основано през 1862 г. от български колонисти с корени
от село Налбантларе (дн. село Ковачите, Сливенски окръг).
с.Новоолексиивка-687 жители.На български език говорят 4,7% от жителите на селото.
Приазовски район-33 000-28 100
Според езика на руски говорят 53,3%,на украински-37,4%,на български-7,1%
с. Ботиеве(Ботево,Цареводаровка,Каленчак) -1615 жители основно българи,както и украинци и руснаци.Селото се намира на брега на Азовско море.
Селото е основано през 1861-1862г. от български колонисти с корени от село Черкешлии (дн. Село Жельо воевода).Те се заселват в селото от бесарабското село Дермендере (Калинчак). Според езика на руски говорят 77,7%,на украински-13,3%,на български-8,2%.
с.Надеждине (Надеждино,Махала)--494 жители.Според езика на руски говорят 72,3%,на украински-19,8%, на български-7,7%. Селото се намира в близост до езерото 
Молочно.Основано е през 1861 г.от български колонисти с корени от село Келешкьой (дн. село Трояново, Бургаски окръг).Приселници са от бесарабското село Ново Карагач.
с.Федоривка (Фьодоровка, Федоровка) -510 жители.Според езика на руски говорят 56,5%,на български-23,3%, на украински-12,6%,на арменски-5,7%.Селото е основано през 1862 г. от български колонисти с корени от село Беймахле ( дн. село Светлина, Бургаски окръг).Приселници са от бесарабското село Новопокровка.
  с.Дивнинське (Девненское) -668 жители.Селото е основано през 1861 г. от албански Каракурт и български колонисти основно тюркоговорящи(гагаузи).Според езика на руски говорят 78%, а на украински-14,5%.Българските колонисти произхождат от село Чокоба, Сливенски окръг, и село Кестрич (дн. Виница квартал на Варна).Приселват се от село Дезгинджа, Комратски район, Молдова.
с.Гирсивка (Хирсовка ,Гирсовка,Тропокево) -1313 жители.Според езика на руски говорят 81,5%,на украински-11,2%, на български-5%,на арменски-2,1%.
Селото е основано от български колонисти през 1862 г. от Измаилзки район на Украйна.Намира се до езерото Молочно.
с. Строганивка(Строгановка,Строганово)-596 жители основно българи и руснаци.
Според езика на руски говорят 57,2%,на български-27,9%,на украински-13,8%.
Селото е основано през1861-1862г. от български колонисти с корени от село Алобас (дн. село Червенаково), Сливенски окръг.Приселници са от бесарабското село Дермендере (Калинчак).
с. Богданивка(Богдановка,Богданово)- 958 жители основно българи.Според езика
на български говорят 72,3%,на руски-16,6%,на украински-5,5%.Селото е основано
през 1861 г. от български колонисти от бесарабското село Чешма Варуита.
с.Степанивка Друга (Степановка,Степановка Вторая,Чушмелий), -752 жители основно българи.Според езика на български говорят 70,4%,на руски-20%,на украински-8,1%,на арменски-1,6%.Селото е основано през 1862г., от български колонисти с корени от село Шумлароад ( дн. село Каспичан).Приселници са от бесарабското село Чешмелий(Криничное).
с.Ганивка (Ановка ,Долни Караагач)- -700 жители.Според езика на руски език говорят 49,5%,на български-33,6%,на белоруски-19,6%,на украински-9,7%.Основано през 1862 г. от бесарабски българи от Карагач (Нагорное). 
с.Володимиривка (Владимировка) -611 жители българи и украинци.Според езика на украински говорят 85,4%,на руски-11,1%,на български-2,5%.Селото е създадено през 1862 г. от бесарабски българи.
с.Миколаевка (Первониколаевка,Николаевка ,Среден Караагач,Машкир)- -612 жители.Според езика на руски говорят 55,9%,на български-37,8%,
на украински 6,2%.Основано от бесарабски българи през 1862 г. потомци на българи от тракийското село Караагач и село Кочина ( дн. село Профессор-Иширково , Силистренски окръг).Приселници са от бесарабското село Карагач(Нагорное).
Акимовски район
гр.Акимовка- (Якимовка)-12 832 жители украинци,руснаци,тюркоезични 
българи (гагаузи),мордвини.Намира се в Якимовски район.
с.Велика Тернивка (Първо Търново, Большая Терновка) -729 жители основно българи.
Основано е през 1862 г. от български колонисти с корени от село Търнава, Врачански окръг и Видин. Селото има 200 къщи и се намира до езерото Молочно.
с.Владимировка-1033 жители украинци,руснаци,българи,турци.Основано през 1861-1862 г.
с. Малая Терновка-230 жители.Основано през 1862г. от български колонисти от село Търнак, Врачански окръг.


Bulgarnation.com
конктакт/contact
Одеска област-Болград,Измаил
гр.Запорожие
гр.Бердянск
Българите в Одеса,Рени,Килия
Николаевска и Херсонска Област
Крим и Кировоградска област
Районите Арциз,Сарата,Тарутино
Асоциация на българите
           в Украйна
Конгрес на българите
         в Украйна
Българи в Украйна-Етнически карти
Карта на Запорожка област
Българи от с.Ботево
Web Page Maker, create your own web pages.